Doorbraak is een linkse basisorganisatie die strijdt voor een ecologisch duurzame wereld zonder uitbuiting, onderdrukking en uitsluiting. Daarom vechten we van onderop tegen kapitalisme, patriarchaat, racisme, nationalisme, religieus fundamentalisme en militarisme.
 1. Opmerkelijk: FNV neemt eindelijk het woord dwangarbeid in de mond (video)

  Doorbraak.eu

  Demonstratie van de getilde tillers in Kolham. Op enkele FNV-borden staat “dwangarbeid, zoooo 1930”. Naar mijn weten de eerste keer dat de bond het begrip “dwangarbeid” gebruikt. Tot nu gebruikt de bond welbewust het begrip “werken zonder loon” dat het gratis werken benadrukt maar door bijstandsgerechtigden ervaren dwang miskent. Een klein deukje in dat top-down denken waarbij het arbeidsethos altijd zo centraal staat? Doorbraak staat vierkant achter de strijd van de arbeiders en dwangarbeiders bij Postnl. Eric Krebbers

 2. 18 maart, Amsterdam: demonstratie “geen racisme in de raden”

  Doorbraak.eu

  “Nederland verhardt. Mensen die hier al decennia wonen, worden als bedreiging neergezet. Werkzoekende jongeren worden op basis van hun achternaam afgewezen. En er zou in ons land geen plek zijn voor mensen die vluchten voor oorlog, armoede of klimaatchaos. Moslims en vluchtelingen worden zo gebruikt als bliksemafleider voor groeiende sociaal-economische onzekerheid en stijgende prijzen. De drijvende kracht achter deze ontwikkeling zijn partijen die oproepen op tot ‘minder Marokkanen’ of waarschuwen tegen ‘homeopathische verdunning’ van ‘het Nederlandse volk’”, aldus het Comité 21 maart in haar oproep. Demonstratie Zondag 18 maart Vanaf 13:00 uur De Dam Amsterdam Facebook De afgelopen weken hebben allerlei rechtse opiniemakers zich tegen de demonstratie uitgesproken en hebben lokale ‘linkse’ politieke partijen er afstand van genomen. Want demonstreren tegen racistische partijen zou ondemocratisch zijn. Daarom is het des te belangrijker voor daadwerkelijke anti-racisten om eraan deel te nemen. Dat ‘linkse’ partijen zich terugtrekken is overigens niets nieuws, dat...

 3. Lubbers en de architecten van het neo-liberale beleid

  Doorbraak.eu

  In 1990 heb ik een overzicht geschreven over het overheidsbeleid dat in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw werd gevoerd. Ruud Lubbers, die nu overleden is, was een van de architecten van dat beleid, als minister van Economische Zaken in het kabinet-Den Uyl en daarna 12 jaar als minister-president. Zijn overlijden is een goede gelegenheid dat nog eens op te halen. Ik spreek in deze analyse nog niet over “neo-liberaal beleid”, een term die daarna in zwang is gekomen, maar over “neo-klassiek beleid”. De inhoud is echter hetzelfde. Hieronder een gedeelte van de analyse. Vanaf 1973 hebben werkgevers constant propaganda gevoerd voor een politiek van loonmatiging en overheidsbezuinigingen. Hun lobby werd beloond met de instelling van de commissie-Wagner in 1981, die vrijwel geheel bestond uit topmensen van het bedrijfsleven. De aanbevelingen van deze commissie vormden de basis van de politiek die de achtereenvolgende kabinetten-Lubbers hebben gevoerd. Men...

 4. FNV doet aangifte tegen gemeente Midden-Groningen voor het stelen van banen en loon

  Doorbraak.eu

  Gemeente Midden-Groningen en PostNL hebben een schijnconstructie opgetuigd en bijstandsgerechtigden en uitzendkrachten willens en wetens loon onthouden. Dat blijkt uit een rapport van de inspectie SZW, de toezichthouder van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. FNV-bestuurder Liza van Nuysenburg: “Wij strijden al een jaar tegen deze schijnconstructie van de gemeente en PostNL in hun sorteercentrum in Kolham. Onder het mom van een reïntegratietraject moesten mensen pakketten sorteren voor hun bijstandsuitkering. Het reïntegratiebedrijf van de gemeente noemt zichzelf ‘onderaannemer’, en zorgt er zo voor dat PostNL mensen geen cao-loon hoeft te betalen. De Inspectie heeft na ruim een jaar onderzoek bevestigd wat wij al wisten; de contracting-constructie bij PostNL is een schijnconstructie. De gemeente heeft de wet overtreden. Wethouder Verschuren blijft dit echter ontkennen. Wat ons betreft kunnen we na de Moorlag-constructie nu spreken van de Verschuren-constructie. Een schandalige constructie want pakketten sorteren is werk, en werk moet lonen. Verschuren...

 5. Vluchteling krijgt geen taalles maar dwangarbeid, ‘vrijwilligerswerk’ en strafkortingen

  Doorbraak.eu

  Meer en meer worden vluchtelingen ingezet als onbetaalde arbeidskrachten in het kader van de Participatiewet. Bedrijven en instellingen besparen zo flink op loonkosten. Wil Roode van de Vrijwilligersraad Minima Amstelveen (VMA) tekende het onderstaande verhaal op van een vluchteling die te maken kreeg met dwangarbeid, ‘vrijwilligerswerk’ en een fikse strafkorting op zijn bijstandsuitkering toen hij in de ogen van het reïntegratiebedrijf onvoldoende meewerkte. Wie denkt aan Jamaica, denkt aan een tropisch eiland met mooie stranden, wuivende palmbomen, cocktails en de hele dag reggae muziek. Een waar paradijs op aarde. Maar voor mensen die op Jamaica homo, lesbisch of transgender zijn is het eiland een ware hel. Ze zijn vogelvrij en krijgen geen bescherming. Homo’s mogen straffeloos in elkaar geslagen worden of vermoord. Ouders van lhbt-kinderen zetten daarom regelmatig hun kinderen het huis uit, omdat ze bang zijn dat hun huis in de fik wordt gestoken. Veel homo’s leven daarom op...

 6. Niemand zal hier slapen vannacht

  Doorbraak.eu

  “Er werd niets van mij verwacht. Een waarzegster was niet nodig om mijn lot te voorspellen. Een blik op de statistieken volstond. Mijn leven zou zich afspelen in de marge, achter de gordijnen van een klein appartement, in de schaduw van een man.” Zo begint het boek “Niemand zal hier slapen vannacht”, van de Belgische activiste Rachida Aziz. Het liep anders, en gelukkig maar. “Niemand zal hier slapen vannacht” is een adembenemende reis door het leven, lijden en strijden van Rachida Aziz. In 260 pagina’s neemt deze indrukwekkende vrouw je mee naar de beklemmende krochten van het Belgisch alledaags racisme, naar de onontkoombare tegenstrijdigheden van het zogenaamde publieke debat, naar de historische wortels van institutioneel geweld, maar bovenal naar haar persoonlijke odyssee als ondernemer, ontwerper, schrijver, vrouw, moslima, dochter van migrantenouders in een maatschappij die haar in hoeken drijft, haar identiteiten oplegt en haar geen uitweg biedt. Aziz informeert, analyseert,...

 7. Jena Friedman: “treat nazis like you treat women” (video)

 8. Deliveroo riders in a storm (video)

  Doorbraak.eu

  Riders in a storm from Anke Merckx on Vimeo.

 9. Extreem-rechtse Turkse Federatie Nederland verheerlijkt antisemiet Hüseyin Nihal Atsız

  Doorbraak.eu

  Al decennia wordt er overtuigend bewijs geleverd voor het gegeven dat de koepelorganisatie Turkse Federatie Nederland (TFN of in het Turks: HTF) en de hierbij aangesloten lokale verenigingen en stichtingen een bolwerk vormen van de extreem-rechtse Grijze Wolven. En dat de HTF bovendien is gelieerd aan de Turkse Partij van de Nationalistische Beweging (MHP) en achter de schermen andere doelstellingen nastreeft dan die zij presenteert richting Nederlandse bestuurders en beleidsmakers. Toch blijven de federatie en aangesloten organisaties welkom bij burgemeesters, ontvangen zij gemeentelijke subsidies en is de HTF formeel zelfs gesprekspartner van de rijksoverheid. Nog een poging om aan de hand van de antisemitische denkbeelden* van Hüseyin Nihal Atsız, een door de HTF verheerlijkte Turks-nationalistische ideoloog, de duistere ideologie van de HTF bloot te leggen en gemeenten en de rijksoverheid erop te wijzen met wie zij echt van doen hebben. De in Istanbul geboren Hüseyin Nihal Atsız (1905-1975) studeerde af...

 10. Deukje in de Donut-economie

  Doorbraak.eu

  Raworths doel is vooral om het denken over economie te veranderen. Nu bepalen onder andere politici immers wat er gebeurt op basis van achterhaalde economische tegeltjeswijsheden. Door het denken over economie op zijn kop te zetten hoopt ze de wereld te veranderen, en daar is ze optimistisch over, op basis van haar bestseller-cijfers. Een circulaire en sociale economie, die het goede nastreeft en niet alleen maar winst. Die mensen uit de armoede helpt en het milieu beschermt. Dat klinkt allemaal ontzettend goed. Toch? Ja hoor, dat vind ik ook. Alleen: eerlijk gezegd vind ik niet dat Raworth ook maar iets nieuws zegt. Ik heb haar nog niets horen zeggen waar ik nog nooit over heb gehoord, en dat is bepaald niet omdat ik nu zo slim en gestudeerd ben: economie is niet eens mijn hoofdonderwerp, ook niet in de verte. The Guardian noemde haar de nieuwe Keynes, maar wat mij...

Glop Facebook agenda

Glop op Facebook