Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Mislukte kraakpoging watertoren Amsterdamsestraatwegzondag 18 augustus 2019, Utrecht

Vandaag is een poging gedaan de Watertoren aan de Amsterdamsestraatweg in Utrecht te kraken.
Deze watertoren is al vele keren gekraakt; de kraak van vandaag is helaas niet geslaagd.
De watertoren, een aangewezen rijksmonument, is sinds 1986 niet meer in gebruik. De ondernemer
die de toren in 2014 kocht, heeft tot op heden zijn plannen niet verwezenlijkt. Tegelijkertijd worden
alternatieve manieren van gebruik keer op keer tegengehouden en ‘ontruimd’ voor leegstand. Dit
terwijl het monumentale pand in verval raakt.

De kraakpoging van vandaag was bedoeld als een protest tegen het plan van de partijen CDA en
VVD om de Wet Kraken en Leegstand uit 2010 aan te scherpen. Het doel van de wet uit 2010 was
om zowel kraken als leegstand aan te pakken. In de afgelopen jaren zijn voornamelijk krakers
vervolgd, terwijl een leegstandsverordening slechts in een aantal gemeenten van kracht is. Het
nieuwe voorstel geeft krakers amper tijd en ruimte om zich te kunnen verdedigen, of zich te
beroepen op het woonrecht. Het woonrecht van mensen die het heft in eigen handen nemen, wordt
zo verder uitgehold.

Het nieuwe wetsvoorstel past in een tijd die wordt gekenmerkt door de afbraak van sociale
woningbouw en huurrechten. De vernieuwing van buurten in het centrum van (middel)grote steden
als Amsterdam en Utrecht zorgt voor een verandering in de woningmarkt die zich meer en meer
richt op de rijkere middenklasse. De wachtlijsten voor sociale woningbouw groeien en huurprijzen
stijgen. Grotere woningen en koopwoningen worden gebouwd en sociale huurwoningen verkocht of
gesloopt. Dit is bijvoorbeeld te zien in Kanaleneiland, waar minder bedeelden worden gedwongen
hun buurt te verlaten vanwege een miljoenendeal. Dat de huurrechten onder druk staan, blijkt ook
uit de groep ‘weigerverhuizers’ in Rotterdam. Zij weigert te vertekken uit sociale huurwoningen om
plaats de maken voor een kleiner aantal luxueuze appartementen.

Terwijl in 2010 het plan was zowel kraken als leegstand aan te pakken, is er tot op heden nauwelijks
iets gedaan om leegstand te verminderen. Eigenaren worden niet gestraft; het wordt voor hen in de
toekomst nog makkelijker gemaakt panden leeg te laten staan, en winst te maken over de rug van
woningzoekenden. Kraken is een vorm van protest om leegstand en woningnood aan te pakken. In
een maatschappij waarin ‘participatie’ en zelfredzaamheid worden gewaardeerd, worden zij die
meer woningen in plaats van woningnood creeëren, gecriminaliseerd. De watertoren is één van de
vele voorbeelden van een pand dat keer op keer wordt ontruimd, zonder dat de leegstand wordt
aangepakt.

Het gebrek aan (sociale) huurwoningen of adequate huisvesting ligt niet aan mensen, maar aan de
markt. Een middel om kraken aan te pakken bestaat al, een nieuwe wet tégen kraken is geen
oplossing. Dus overheid, pak speculatie en leegstand aan, en laat alternatieve woonvormen bestaan!

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Het ‘Boerkaverbod’ is een racistische symboolwet, die is bedoeld om de islam nog verder te criminaliseren. Voor Wilders en de rest van extreemrechts is het een opstapje naar een heel pakket aan racistische wetten die als doel hebben om moslims volledig uit het maatschappelijke leven uit te wissen. 
De symbolische vernietiging van een bevolkingsgroep is nooit geweldloos. Dat blijkt ook uit het ‘Boerkaverbod’ en de manier waarop individuele racisten door sommige media en de politie werden aangespoord om actie te ondernemen tegen vrouwen met een Boerka of Niqab. Dat racisten zich net zo makkelijk gerechtigd voelen om vrouwen met een hoofddoek als doelwit te nemen, zoals het Meldpunt Islamofobie meldde, is helaas niet verwonderlijk. Dat sommige linkse partijen deze wetgeving ondersteunen en zich daarmee medeplichtig maken aan deze racistische islamofobe campagne is onvergeeflijk. 
Op zondag 25 augustus is er een protest in Amsterdam: https://www.facebook.com/events/2666347523377342/ 
Sluit je aan, toon je solidair en steun de strijd tegen racisme en extreemrechts!

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Zondagmiddag 4 augustus ontstond in speeltuin de Leemkuil in Nijmegen discussie over het al dan niet toestaan van een mevrouw in niqaab. De vrouw weigerde te vertrekken of haar niqaab af te doen, maar belde de politie. Overleg met de politie leerde dat het ‘boerkaverbod’ niet geldt voor een speeltuin. De gemeente bood de mevrouw excuses aan voor het misverstand.Ook kreeg de vrouw een vrijkaartje voor de overlast. Ondertussen spint de Digitale Standaard dat hier het boerka verbod wel geldt. Dat zouden ze wel willen, maar dat is dus niet zo. Een speeltuin (al dan niet gesubsidieerd door de overheid is géén overheidsgebouw

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Ze zijn er nog altijd

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

1 augustus gaat het boerkaverbod in. Een boerka is geen echte aanwinst in het straatbeeld. Wanneer het de vrije keuze van de vrouw is om een boerka te dragen, dan is een boete terecht. Wordt zij verplicht door anderen de boerka te dragen, dan verdient zij geen boete, maar hulp. Het boerkaverbod werd door extreem rechts gedram afgedwongen. Het verbod is dan nu wel in een wet gegoten, maar dit verbod past niet in onze tradities en cultuur. Actief handhaven van het verbod gaat daarom dus niet gebeuren. Al wil extreem rechts dat wel afdwingen. Maar er is in de maatschappij gewoon geen draagvlak voor. Bovendien zijn er vrijwel geen boerka dragers in Nederland. Het hele verhaal lost een fictief probleem op. De Dagelijkse Standaard laat mooi zien hoe het probleem geframed wordt. 

fotolinkk Dagelijkse Standaard

Alsof hier ooit gewapende boerkadragers gezien zijn. Echt niet! Vaak wordt gesteld dat de boerkadragers door hun mannen gedwongen worden tot het dragen van een boerka. Dan is het geven van een boete aan de vrouw een grote fout, want dan wordt het slachtoffer beboet.

Kortom het hele boeerkaverbod is volslagen onzinnig en nog gevaarlijk ook. Maar we moeten wel van de Boerka in het straatbeeld af, Maar een verbod is de verkeerde manier. Nu lopen we een aantal risico's, mogelijk mogen de vrouwen die van hun man of omgeving een boerka moeten dragen niet meer de straat op, dan zijn zij het slachtoffer.  Stel je voor dat een draagster een besmettelijke ziekte oploopt en zich niet laat behandelen omdat er bij zorginstellingen een boerkaverbod geldt, dan zijn degenen die zij besmet het slachtoffer. Alleen al om die reden zijn zorginstellingen verplicht boerkadraagsters toe te laten. Het boerkaverbod komt anders in conflict met de zorgplicht. Maar ook in het openbaar vervoer staan ze voor een dilemma. Het openbaar vervoer kent voor iedereen met een plaatsbewijs een vervoersplicht. Waar moet een buschauffeur zich aan houden? Aan de vervoersplicht of aan het boerkaverbod?

burgerarrest

Extreem-rechts Nederland heeft ondertussen het burgerarrest ondekt. Het gevaar hiervan is dat er openbare heksenjachten ontstaan. Een levensgevaarlijke ontwikkeling, extreem-rechts schuwt zoals we weten geen geweld. Als je ze betrapt op het hardhandig staande houden van iemand met een boerka aan, dan kun je zelf ook overgaan tot een burgerarrest!

Ondertussen verkoopt extreem rechts het boerkaverbod als een eerste anti-islamwet (Wilders) of als een vrouwenrecht. Uiteindelijk is het een afname van tolerantie. Er zijn genoeg westerse landen zoals Engeland waar de Boerka geen enkel probleem is. Het boerkaverbod is een voorbeeld van onze toenemende intolerantie en het resultaat van jarenlang haatzaaien tegen de islam. Het is nu belangrijk om latterlijk de boerka en nikab dragers, maar ook andere islamieten te beschermen tegen extreem rechts geweld.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Forum voor Democratie trekt de bodem onder het loongebouw uit. Werknemers met een vast contract moeten worden betaald volgens de CAO lonen, hebben recht op doorbetaling van hun loon tijdens ziekte en vakantie, bouwen pensioen op en genieten ontslagbescherming. De vakbond voert de CAO-onderhandelingen.Voor een werkgever zijn vaste krachten daardoor relatief duur. ZZPers en andere flexibele krachten hebben vrijwel geen rechten. Zij moeten zelf onderhandelen over de arbeidsvoorwaarden. Daardoor worden ze makkelijk tegen elkaar uitgespeeld. Voor een werkgever zijn ze daardoor vooral makkelijk en goedkoop. ZZPers kennen geen enkele vorm van rechtsbescherming of zekerheid. Een huis kopen kan daardoor vaak niet, omdat ze geen hypotheek kunnen krijgen. Alles waar de vakbond de afgelopen eeuwen voor gestreden heeft wordt door Forum voor Democratie in een keer aan de kant geschoven. Het harde asociale kapitalisme doet bij hen in al zijn rauwheid haar intrede. Niet alleen voor de rechteloze ZZP-ers, maar ook voor de werknemers met vaste contracten. De bereidheid tot het geven van loonsverhoging door werkgevers aan werknemers neemt snel af. Dat wordt veroorzaakt door de goedkopere rechteloze ZZP-ers. We zien het om ons heen volop gebeuren. De winsten klotst bij ondernemingen over de plinten, de topinkomens blijven stijgen en de gewone mensen krijgen geen cent extra. Met het pro-kapitalistische Forum voor Democratie raken we uiteindelijk allemaal aan de bedelstaf. We keren dankzij Forum voor Democratie terug naar vooroorlogse arbeidsverhoudingen. 

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Rebel Without Borders - Opstand voor het Leven

Vanaf maandag 7 oktober ‘s morgens vroeg starten we met duizenden rebellen een dagenlange OPSTAND in het centrum van Amsterdam. De Nederlandse overheid doet niet genoeg tegen de klimaat- en ecologische crises. Extinction Rebellion wil dat de overheid de klimaatcrisis erkent en van daaruit meer doet om haar eigen burgers en al het leven op aarde te beschermen. Doe mee, organiseer mee en kom in opstand voor het leven. In Amsterdam gaan we op een vreedzame, creatieve en veilige manier op twee locaties een grootschalige, dagenlange blokkade organiseren. Om zo de druk op de landelijke politiek te verhogen aan al onze 4 eisen tegemoet te komen. Wie wij zijn en waarom we dit doen vind je hier: https://extinctionrebellion.nl/

Neem vanaf 7 oktober vrij van je werk, school en alle andere verplichtingen. Rebelleer met ons mee, iedereen is welkom!

Extinction Rebellion is een geweldloze, sociaal politieke beweging met mensen zoals jij en ik. Deze opstand is een internationale rebellie. In meer dan vijftig landen in honderden steden zullen rebellen overal disruptieve acties voeren om het economisch verkeer te ontregelen met acties van burgerlijke ongehoorzaamheid. De grenzen van onze planeet die klimaatverandering en dreigend verlies van biodiversiteit niet meer aankan worden binnen twaalf jaar bereikt. Daarom is het noodzakelijk voor velen van ons om tijdens Rebel without Borders desnoods gearresteerd te worden om onze eisen kracht bij te zetten.

Voor de organisatie zijn heel veel mensen nodig. Schrijf je hier https://actionnetwork.org/forms/rebel-without-borders-amsterdam-geef-input in als jij mee wil helpen en tijd vrij wil maken. We verwachten een interessant programma en zoeken mensen voor de logistiek, artistieke organisatie, het (social) mediateam, juridische ondersteuning, slaapplekken, tekstschrijvers, documentairemakers, programmering, mentale ondersteuning, crowdfunding, materialen voor een podium, ja alles wat je maar kan bedenken is nodig.