Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Het Forum voor Democratie hebben stemde vóór een motie om het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM) op te zeggen. Het EVRM is een verdrag waarin de mensen- en burgerrechten van Europese burgers worden geregeld. Het verdrag is bindend voor alle lidstaten van de Raad van Europa (niet van de EU, zoals her en der beweerd wordt). In het EVRM wordt o.a. bepaald dat niemand zonder eerlijk proces veroordeeld kan worden. Ook verbiedt het EVRM de toepassing van de doodstraf en het opleggen van dwangarbeid. In Nederland heeft het EVRM directe werking, wat betekent dat de rechter alle wetgeving en bestuur aan het EVRM moet toetsen.