Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Rode Hesjes naar de Klimaatmars!

Op 10 maart sluiten de Rode Hesjes zich aan bij de Klimaatmars in Amsterdam! Het is CODE ROOD voor het klimaat en 'groen' kan niet zonder sociale rechtvaardigheid. Laten we er samen voor zorgen dat de mars rood kleurt!

Het streven naar economische groei met de nadruk op het vermeerderen van het koopgedrag van mensen veroorzaakt massaproductie, uitputting van de aarde en het verdwijnen of vervuilen van natuurlijke bronnen als drinkwater en schone lucht. Het leidt tot klimaatverandering met onoverzienbare consequenties voor mens en milieu. Wij eisen een leefbare wereld voor iedereen, ook voor de komende generaties.

Onze standpunten:
• Zet fossiele brandstoffen onder aan de energiepyramide. Geen nieuwe fossiele infrastructuur en stel een afbouwplan in. Investeer in groene energie. Biomassa is geen duurzame energie.
• Zet de aarde en de natuur voorop; de basisvoorwaarden voor ons leven. Solidariteit met de aarde, is solidariteit voor iedereen.
• Hanteer een eerlijk en rechtvaardig klimaatbeleid en hervorm handelsverdragen, zoals ISDS en Energy Charter Treaty, die een snelle en eerlijke transitie in de weg staan.
• Help mensen met een lager loon in de energietransitie. De verhoging van energiekosten treft de mensen met lage(re) inkomens het zwaarst. Belast de vervuilende bedrijven!
• Herstel de biodiversiteit; voorkom verdere uitsterving van soorten.
• Pak de intensieve landbouw en veeteelt aan. Verbiedt GMO, patenten op organismen en chemische bestrijdingsmiddelen.
• Prijs producten eerlijk. Verreken ook de schade die het product nu en in de toekomst veroorzaakt in Nederland en andere landen.
• Pleit voor ecocide als 5e misdaad tegen de mensheid in het internationaal strafrecht.

Tekst op de eventpagina van de Klimaatmars:
Op 10 maart gaan wij massaal de straat op voor het klimaat. Wij willen een veilige toekomst voor onszelf en onze kinderen. Het moet en het kán anders! Onze regering moet kiezen voor échte oplossingen voor gezinnen, jongeren, kleine ondernemers en boeren. De grote vervuilers moeten eerlijk betalen. Genoeg getreuzeld. Het klimaat wacht niet. App of bel je vrienden en loop mee.

• Wij gaan de straat op voor een eerlijk klimaatbeleid.
• Wij zijn klaar met vage beloften en halve maatregelen en willen concrete afspraken.
• Wij zijn voor een eerlijke verdeling van de lasten en lusten.
• Wij zijn voor ‘de vervuiler betaalt’.
• Wij zijn voor een toekomst waarin iedereen duurzaam en warm woont.
• Wij zijn voor een toekomst met goede groene banen.

Event Klimaatmars:
https://www.facebook.com/events/1602838249819262/