De Rode Hesjes

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

 

rode-hesjes.

 

 

De Rode Hesjes gaan naar Utrecht! Demonstreer met ons mee op zondag 13 januari! Na jaren te hebben geleden onder het wanbeleid van Rutte zeggen wij: het is genoeg geweest! Wees erbij en laat je stem horen. Eerlijke lonen, betaalbaar wonen, een sterke publieke sector (zorg, onderwijs, openbaar vervoer), en een zowel duurzame als inclusieve samenleving is niet te veel gevraagd!

Wij verzamelen op Neude, een plein nabij Utrecht CS. Na een moment van reflectie, toespraken, en aankondigingen voor toekomstige acties, begint onze mars door de binnenstad van Utrecht. Na afloop is er een zeepkist moment waar wij met elkaar en voor elkaar een nieuwe toekomst voor Nederland gaan uitzetten. 

Dit is een inclusieve beweging door en voor alledaagse mensen. Meedenken en meehelpen? Zie onze Facebook groep: 
https://www.facebook.com/groups/484123852112963

Zie hieronder voor informatie over ons, onze punten, en praktische zaken.

--

// WIE ZIJN DE RODE HESJES?
In 2018 kwam in Frankrijk de 'gele hesjes'-beweging op, in eerste instantie als protest tegen de hoge brandstofprijzen, maar later breidde het aantal onderwerpen zich uit. De beweging trok internationaal de aandacht. Helaas worden veel van de activiteiten in Nederland gekaapt door extreem-rechts.

Wij starten daarom de beweging de Rode Hesjes.

Rood, omdat eerlijke lonen, betaalbaar wonen, een sterke publieke sector (zorg, onderwijs, openbaar vervoer), en een zowel duurzame als inclusieve samenleving niet te veel gevraagd is. 

Rood, omdat we erkennen dat het kapitalisme heeft gefaald en ons leven bedreigt, behalve voor de meest vermogende personen en bedrijven.

Rood, omdat we niet alleen willen protesteren om individuele onderwerpen, maar vooral omdat we kiezen voor strijd tegen het neoliberale kapitalistische beleid van Rutte, en tegen het fascisme dat aan het eind van de neoliberale pijplijn op zijn prooi, het gewone volk, loert.

Rood, omdat we niet tegen migranten en vluchtelingen protesteren, maar militaire en economische oorlogen afwijzen. Daarom wijzen we internationale handelsverdragen in hun huidige vorm af, omdat deze uiteindelijk leiden tot vrij baan voor uitbuitende en vervuilende multinationals en hun onderaannemers, alsmede tot nog meer afbraak van publieke en sociale voorzieningen.

Rood, omdat we meer dan ooit zien dat verschillende vormen van onderdrukking en kapitalisme communicerende vaten zijn en daarom beiden moeten worden bestreden. 

Rood, omdat ons bloed dezelfde kleur heeft, ongeacht huidskleur, sekse, seksualiteit en/of gender, psychische en/of fysieke vermogen. Vrouwen krijgen nog altijd minder betaald dan mannen voor hetzelfde werk en minderheden hebben nog steeds veel minder kans op de banenmarkt vanwege hun achternaam, fysieke vermogen, gender et cetera - dat mag niet zo langer doorgaan. Als alle werkende mensen solidair zijn met elkaar, kunnen we in eenheid strijden!

Rood, omdat de doorgeslagen koopcultuur mensen van elkaar en de natuur vervreemdt. Bovendien leidt de nadruk op kopen, kopen, kopen tot vervuiling en uitputting van de aarde en veroorzaakt het klimaatverandering.

Rood, omdat mensen ook dieren zijn en onderdeel van de natuur. Alleen daarom al, moeten we voor de aarde, dieren en natuur, even goed zorg dragen als voor onszelf.

Rood, omdat steeds verdere uitbreiding van winkeltijden en de 24 uurseconomie ten koste gaat van grondstoffen, klimaat en het privéleven van winkelpersoneel.

Rood, omdat socialistische uitgangspunten, zoals sociaaleconomische rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid, noodzakelijk zijn om naar een alternatief voor het kapitalisme te streven.

Rood, omdat het CODE ROOD is voor het klimaat en 'groen' niet zonder sociale rechtvaardigheid kan.

Rood, omdat we niet alleen klagen over de gevolgen van een fout systeem, maar het systeem zelf willen veranderen.

Kun je het bovenstaande onderschrijven? Welkom bij de Rode Hesjes! Ben je nog niet helemaal overtuigd van alle punten maar zijn er paar waar jij je voor wil inzetten? Dan ben je ook welkom! Zolang je de punten en wensen van anderen respecteert. 

// WAAR STAAN DE RODE HESJES VOOR?
De 8 rode eisen waar wij ons voor inzetten:
#1. Haal het geld waar het zit: de rijkste 80000 Nederlanders bezitten bijna 30% van de rijkdom in dit land.
Schrap de verhoging van het lage btw-tarief (o.a. op voedingsmiddelen, medicijnen, en water).
Verhoog vermogensbelasting voor bovenklasse (niet voor arbeiders- en middenklasse).
Verhoog winstbelasting voor grote bedrijven en multinationals (niet voor midden- en kleinbedrijf). 
Pak belastingontwijking door multinationals en supervermogenden aan. Nederland moet stoppen als belastingparadijs.
Hervorm het financiële systeem: verwijder perverse prikkels, verbied gevaarlijke financiële producten, stel externe toezicht in.
Handhaaf hypotheekrenteaftrek tot 350.000 euro.

#2. Lonen, minimum, en uitkeringen omhoog. Invoering onvoorwaardelijke studieloon. Na jaren nullijn en stijgende kosten, is het tijd voor een inhaalslag. 
Voer een studieloon in: 6 jaar lang een maandelijkse toelage, volledige gift bij afstuderen (met terugwerkende kracht ingevoerd)
Komend jaar een loonsverhoging van vijf procent voor werkende mensen.
Het minimumloon en uitkeringen moeten stevig omhoog. 
De 'Primark Premie', die bedrijven een extra subsidie geeft als ze hun personeel weinig betalen, moet onmiddellijk van tafel. 
#3. Wonen moet weer betaalbaar worden 
Haal de 400 miljoen euro terug waarmee woningcorporaties zijn gekort door de Rutte III belastingdeal. 
Veel meer sociale huurwoningen moeten worden bijgebouwd. 
Wachtlijsten moeten worden ingekort. 
De verhuurdersheffing moet van tafel. 
Nationaliseer op de lange termijn alle woningcorporaties: wonen is een mensenrecht, niet een markt.
#4. Gegarandeerd pensioen 
De collectiviteit in de pensioenopbouw moet worden gehandhaafd.
Behoud doorsneepremie: ongeacht hoe oud of jong je bent, je betaalt dan een gemiddelde aan premie. Dat is voor de solidariteit tussen ouderen en jongeren. 
Elke generatie moet een geïndexeerd pensioen krijgen. 
De pensioenleeftijd moet terug naar 65 jaar. 

#5. Rechtvaardige verdeling van werk en inkomen
Wie vast werk verricht moet ook een vast contract hebben. 
Flexwerk moet worden beperkt tot piekbelasting en inval bij ziekte en verlof.
Wettelijk vastleggen werkweek van 30 uur met behoud van gelijk loon. 
Voer voor vijf jaar een proef basisinkomen in onder 10.000 Nederlanders.
Stop werken zonder loon (dwangarbeid). 
Herstel instroom WSW verband. 
Pak discriminatie, in elke vorm, op de arbeidsmarkt keihard aan. 

#6. Herstel van de publieke sector: de marktwerking in o.a. de zorg, het openbaar vervoer, de nutsbedrijven, en alle lagen van het onderwijs is doorgeslagen. 
Draai de marktwerking in deze sectoren terug en breng de menselijke maat terug. 
Zorg: Herstel het ziekenfonds! Garandeer publieke zorg voor iedereen, zonder eigen risico. 
Openbaar vervoer: Investeer in een snel, schoon, toegankelijk en gratis netwerk. Vermindert ook de uitstoot van CO2 en fijnstof.
Onderwijs: Breng het financieringspeil van PO, MO, en HO terug naar het niveau van 1995 in % van BNP en geef prioriteit aan onderwijs op maat en kwaliteit in het algemeen. 

#7. Klimaatverandering, ecologie en de transitie naar een duurzame samenleving 
Zet fossiele brandstof onder aan de energiepiramide. Geen nieuwe fossiele infrastructuur en stel afbouwplan in. Investeer in groene energie. Biomassa is geen duurzame energie.
Help mensen met een lager loon in de energietransitie. De grote verhoging van de energiekosten treffen arme(re) mensen relatief gezien het zwaarst. Belast de vervuilende bedrijven.
Hanteer een eerlijk en rechtvaardig klimaatbeleid en hervorm handelsverdragen, zoals ISDS en Energy Charter Treaty, die een snelle en eerlijke transitie in de weg staan.
Zet de aarde en de natuur voorop; de basisvoorwaarden voor ons leven. Solidariteit met de aarde, is solidair voor iedereen.
Herstel de biodiversiteit; voorkom verdere uitsterving van soorten.
Pak de intensieve landbouw en veeteelt aan, maak sommige GMO, patenten op organismen en chemische bestrijdingsmiddelen verboden.
Beprijs producten eerlijk: verreken ook de schade die het product nu en in de toekomst veroorzaakt in Nederland en in andere landen.
Pleit voor ecocide als 5e misdaad tegen de mensheid in het international strafrecht.

#8. Inclusief 
Dit land is van ons allemaal. Niet van een invloedrijke minderheid, en ook niet alleen van de meerderheid.
Onverkorte naleving van het (door Nederland mede bedachte) Vluchtverdrag. Geen deals met dictaturen of anderen om mensen te verhinderen te vluchten, terwijl ze hier recht op asiel hebben. 
Erkenning van Nederland als immigratieland, met beleid wat mensen helpt te integreren met elkaar, zonder valse concurrentie, zonder assimilatie te eisen, en zonder dat werknemers tegen elkaar worden uitgespeeld of weg worden gepest.
Doceer niet het Wilhelmus in scholen maar de Grondwet, gelijkwaardigheid begint daar.

Wij werken nog hard aan deze eisen en onze beweging in het algemeen. Wil je meedenken en meehelpen? Word lid van onze facebook groep!

// WAAR HAAL IK RODE HESJES?
Kijk op https://esvshop.nl/bhv-artikelen/veiligheidshesjes/rws-hesjes-standaard/rws-hesje-rood-99111
Of kijk op: https://www.bol.com/nl/p/3x-wegwerp-regenponcho-rood-poncho/9200000080051587

Een rode trui of jas is ook helemaal prima! 

// REISKOSTEN & DONATIE 
Het openbaar vervoer is een duur grapje geworden. Daarom is het protest in Utrecht: goed bereikbaar vanuit het hele land, waardoor je minder kwijt bent aan reiskosten. Mochten de kosten toch te veel zijn, wat dankzij Rutte helaas voor velen het geval is, dan is er misschien de mogelijkheid dat je mede demonstranten iets voor je kunnen betekenen. Wij zullen geld inzamelen tijdens de demonstratie en aan het einde uitkeren aan de mensen die dat nodig hebben (neem je wel je bonnetje dan mee?) Als er wat overblijft gebruiken wij dat voor de volgende acties.

Kijk ook op www.treinreiziger.nl voor aanbiedingen op treinkaartjes.

De steun voor zwarte piet neemt af!

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

"Het aantal mensen dat vindt dat Zwarte Piet zwart moet blijven, is gedaald. In 2016 deelde 65 procent van de ondervraagde Nederlanders die mening, nu gaat het om 50 procent, blijkt uit een peiling van onderzoeksbureau I&O Research.

Op de vraag of de discussie over het uiterlijk van Zwarte Piet terecht is, antwoordt 30 procent 'ja'. Een meerderheid van 68 procent vindt de discussie onterecht, tegenover acht op de tien ondervraagden in 2016."

De boerkarel van de Telegraaf.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

De grote steden hebben een chronisch tekort aan agenten. Een burgemeester is verantwoordelijk voor de openbare orde en de handhaving van de wetten in de gemeente. Er moeten keuzes gemaakt worden in wat belangrijk is en wat niet. Het is onmogelijk alle wetten te handhaven. Het is niet meer dan logisch dat de aanpak van georganiseerde misdaad gaat boven de jacht op vrouwen in een boerka. Een jacht die ook nog eens gericht is op de verkeerde persoon. De stelling van rechts is steeds dat deze vrouwen door hun man gedwongen worden tot het dragen van een boerka. Dan dien je dus de man te straffen en niet de vrouw de mogelijkheid te ontnemen om zich buiten het huis te begeven. Dan straf je precies de verkeerde. Femke Halsema geeft boerkaverbod in Amsterdam geen prioriteit. Ze zet ze de toch al schaarse politiecapaciteit liever in om zware criminaliteit aan te pakken. Als de Telegraaf , de PVV en FvD een stok vinden om Femke te slaan, dan zullen ze dat niet nalaten. Zo framen ze het stellen van prioriteiten meteen als weigering om de wet te handhaven. Aperte onzin, moeten er dan agenten vrijgemaakt worden als er een boerka wordt gesignaleerd, moeten ze die dan gaan volgen tot het moment dat ze in de bus stapt, of in een school binnenstapt? Want een boerka mag je nog steeds dragen, al is het niet overal.

Protest van Kozp in Eindhoven 17-11-2018

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

De onzindiscussie van de VVD over kernenergie

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Kernenergie is verschrikkelijk duur, het duurt te lang voor de eerste centrale is gebouwd. De beschikbare hoeveelheid uranium is heel erg beperkt: De bekende uraniumvoorraden zijn bij het huidige verbruik over 45 tot 80 jaar uitgeput. Het huidige verbruik is al bijzonder laag. Bovendien rond de uraniummijnen raakt de omgeving radioactief besmet. Tijdens de grote demonstratie in Borsele was er een indrukwekkende afvaardiging van Canadese indiaanse mijnwerkers om aandacht te vragen voor hun problemen. Het afvalprobleem is in ieder geval nog lang niet opgelost. Als een centrale zijn levensduur heeft gehad, moet hij ontmanteld worden. De prijs daarvan wordt nooit meegerekend en komt ten laste van de schatkist. Er zijn wel andere vormen van kernenergie; een thorium-centrale behoord mogelijk tot de mogelijkheden, maar de ontwikkeling daarvan kost minimaal 30 jaar. Dat duurt te lang.

De VVd heeft niet als doel de CO2 uitstoot te beperken, ze wil deze gewoon zo lang mogelijk frustreren. Het opstarten van een discussie over kernenergie past prima in deze strategie. Met de mond beleid je de noodzaak van CO2 reduktie. In de praktijk strooi je zand in de uitvoering van de maatregelen. Zo kennen we de VVD -dus...-

#kijktip | #BOOS DOCU: TERUG NAAR JE EIGE LAND

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

In Nederland verblijven ongeveer 400 kinderen van migranten/vluchtelingen die hier geboren zijn of hier langer dan vijf jaar wonen. Zij lopen bewezen psychologische schade op als zij uitgezet worden naar hun land van herkomst (of dat van hun ouders). Daarom: een Kinderpardon dat wél werkt.

Teken de petitie

Onzin: Democratie betekend dat de meerderheid bepalend is!

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Het is onzin dat in een democratie de meerderheid bepalend is en de minderheid dient te zwijgen. In een democratie hoort de meerderheid respect te tonen voor de mening van de minderheid. Je hoort het in deze tijd vooral weer in de Zwarte Pietendiscussie. Die kleine minderheid dient zijn mond te houden, wandt de meerderheid vindt. Die meerderheid heeft echter geen enkel recht om de minderheid monddood te maken. In de discussie rond de dividentbelasting was het probleem nog ernstiger. De meerderheid 76 zetels was tot stand gekomen door chantagepolitiek van de VVD, door het negeren van de minderheid namen de problemen alleen maar toe. Niemand heeft het recht een ander de mond te snoeren als zijn mening niet bevalt, ook al gaat het om een kleine minderheid.

Telegraaf verbiedt het woord tafelmens.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Marieke Lucas Rijneveld was tafeldame bij De Wereld Draait Door ze wilde graag tafelmens genoemd worden. Matthijs van Nieuwkerk had daar geen probleem mee. Dat schoot bij de Telegraaf in het verheerde keelgat. Genderneutraliteit is bij de Telegraaf taboe. Op Twitter  kun je alle meningen vinden. Een aantal negatieve meningen die de Telegraafmening delen zijn dus snel gevonden

De telegraaf wil altijd alles bij het oude houden en iedereen in hokjes kunnen onderverdelen.

De Telegraafwet besteed geen aandacht aan suikerfeest!

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

De Telegraaf Media Groep [ o.a. Telegraaf, GeenStijl en PowNed ] schrijven ons steeds dwingender voor wat wel en niet mag. Wat niet mag is minder aandacht voor het paasfeest en meer aandacht voor het Suikerfeest. Wij allen dienen ons te houden aan de TMG wetten! Zoals gebruikelijk na dergelijke berichten gaat vervolgens de fascistische strondkar op twitter open;

Binnenkort

Demonstratie: Red het hoger onderwijs!

december
vrijdag
14

Omdat de minister onze eisen tot het schrappen van de bezuinigingen op universiteiten niet heeft ingewilligd gaan we op vrijdag 14 december demonstreren in Den Haag. Inmiddels steunen steeds meer CvB's van universiteiten onze acties. Sluit je ook aan, draag een rood vierkantje, kom naar Den Haag, en laat je horen voor de belangen van universitair onderwijs en onderzoek! 
13.00 uur Koekamplaan, 2594 AA Den Haag
13:00 h - 18:00 h

Demonstratie: Tegen de ontruiming van Amsterdam

december
zaterdag
15

Wij zijn boos over de uitverkoop van de stad: toerisme, airbnb, gentrification, verkoop van de sociale woningvoorraad, segregatie van buurten en wijken, het opjagen van sociale centra en non-profit organisaties, kleine bedrijfjes komen in de problemen vanwege extreme winkelhuren. De stad wordt onbetaalbaar.
Jongeren en studenten vinden nergens een betaalbare plek. Amsterdammers weten niet meer waar hun kinderen moeten wonen. Lerarentekort omdat er geen betaalbare woonruimte meer is voor nieuwe leerkrachten, verpleegkundigen, etc. Huurdersrechten worden uitgehold. Steeds meer...
15:00 h

Het is genoeg geweest! - Rode Hesjes Demonstratie

januari
zondag
13

De Rode Hesjes gaan naar Utrecht! Demonstreer met ons mee op zondag 13 januari! Na jaren te hebben geleden onder het wanbeleid van Rutte zeggen wij: het is genoeg geweest! Wees erbij en laat je stem horen. Eerlijke lonen, betaalbaar wonen, een sterke publieke sector (zorg, onderwijs, openbaar vervoer), en een zowel duurzame als inclusieve samenleving is niet te veel gevraagd!
13:00 h

Herdenking van de Februaristaking

februari
maandag
25
Op de website www.wiewarendestakers.nl zijn de bedrijven, beroepen en verhalen van stakers te vinden. Deze site bouwt voort op de oproep van het Amsterdams Stadsarchief uit 2015 om namen van Amsterdamse stakers en bijbehorende documenten daar te melden. Het Comité Herdenking Februaristaking 1941 maakt in 2018 een start met verzamelen, bewaren en zichtbaar maken. Onder het motto ‘wie waren de stakers in dit bedrijf en wie werken er nu’ zijn portretten van jonge collega’s gemaakt.

Glop Facebook agenda

Glop op Facebook